سیزدهمین جلسه بررسی اجرا و پیشرفت پروژه تجهیز و توسعه فروشگاه های اسنوا در تاریخ 23 آذرماه 99 برگزار گردید.