جلسه بررسی طرح های توسعه و تکمیل ساختمان غدیریه دیانی، امروز با حضور جناب آقای حاج عباس آقا دیانی، دکتر حاج کاظمیان و مدیران ارشد شرکت ساختمانی انتخاب در این محل برگزار گردید.