بازدید میدانی از پروژه کوثر و ولایت و جلسه بررسی پروژه با حضور مدیران و معاونین شرکت و مشاورین پروژه با موضوع بررسی تخصصی طرح ها و مسائل اجرایی، در جهت سرعت بخشیدن به عملیات اجرایی پروژه امروز برگزار شد. افراد حاضر در جلسه جهت پیگیری روند پیشرفت، از این پروژه بازدید کردند.