ویژه برنامه عید سعید غدیرخم، همراه با مولودی خوانی، با حضور مدیران و پرسنل برگزار و پس از مراسم به پاس تلاش پرسنل و برای قدردانی، با هدیه ای از این عزیزان تقدیر شد.