جلسه پروژه کوثر و ولایت جهت بررسی تخصصی طرح ها و مسائل اجرایی و سرعت بخشیدن به عملیات اجرایی با حضور جناب آقای عدالت نژاد رئیس محترم هیئت مدیره، امروز در محل شرکت برگزار شد.