جلسه هیئت مدیره شرکت ساختمان انتخاب با مدیر عامل محترم گروه انتخاب، جناب آقای محمدرضا دیانی در ساختمان پلی استایرن برگزار شد.

این جلسه مهم و طولانی که با حضور همه اعضاء هیئت مدیره شرکت بین المللی و توسعه سرمایه گذاری ساختمان انتخاب، جناب آقای چیت ساز معاونت مالی اقتصادی گروه، جناب آقای عدالت نژاد ریاست محترم هیئت مدیره و جناب آقای مهندس بکایی مدیرعامل محترم و معاونین برگزار گردید، حدود 4 ساعت به طول انجامید و مباحث زیر بررسی و تصمیم گیری شد :

  • ارائه گزارش از پروژه های جاری شرکت
  • طراحی کانسپت پروژه باغ برج ناژوان
  • تامین اعتبار و بهره برداری هتل انتخاب مشهد