جلسه تصمیم گیری در مورد طراحی کانسپت پروژه باغ برج ناژوان با حضور مدیرعامل محترم و معاونین و با ارائه و پرزنت شرکت فرآیند منطقی در دفتر شرکت برگزار شد.