جلسه فاز صفر تاسیسات برق و مکانیک پروژه باغ برج ناژوان

جلسه هیئت مدیره شرکت ساختمان انتخاب با مدیر عامل محترم گروه انتخاب

جلسه تصمیم گیری طراحی کانسپت پروژه باغ برج ناژوان

جلسه بررسی مسائل پروژه ساختمانی هتل مشهد

جلسه بررسی و رفع موانع فنی و اجرایی پروژه ساختمانی کوثر و ولایت

جلسه پیگیری پیشرفت پروژه ساختمانی کوثر و ولایت