جلسه هیئت مدیره و جلسه بررسی پتروشیمی دالاهو

جلسه هیئت مدیره و جلسه گزارش وضعیت پتروشیمی دالاهو

جلسه بررسی پیشرفت پروژه احداث پتروشیمی دالاهو با حضور مدیران گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب