پایان طرح سرمایه‌گذاری متری در مجتمع مسکونی انتخاب مشهد

جلسه تودیع و معارفه معاونین و مدیران شرکت