جلسه فاز صفر تاسیسات برق و مکانیک پروژه باغ برج ناژوان

جلسه هیئت مدیره شرکت ساختمان انتخاب با مدیر عامل محترم گروه انتخاب

جلسه تصمیم گیری طراحی کانسپت پروژه باغ برج ناژوان

تقدیر از تلاش های یکساله پرسنل به مناسبت آغاز سال نو