قرارداد فروش متری (واگذاری امتیاز)

ماده یک- طرفین قرارداد

1-1- فروشنده شرکت بین‌المللی توسعه و سرمایه‌گذاری ساختمان انتخاب (سهامی خاص) به شناسه ملی 14004214555  با نمایندگی آقای مهندس محمد باقر بکایی به عنوان مدیرعامل، آقای محمد عدالت‌نژاد به عنوان رییس هیات مدیره و آقای مجتبی چیت‌ساز اصفهانی به عنوان عضو هیات مدیره به نشانی اصفهان، خیابان بزرگمهر، کوچه مستوفی (13)، پلاک4 و شماره تلفن 09917025596 که از این پس در این قرارداد شرکت نامیده خواهد شد.

1-2- خریدار: آقای/ خانم ….. فرزند …… به شماره ملی …. شماره شناسنامه …..  صادره …. و به نشانی …..کدپستی …. و شماره تماس …. مطابق شرایط ذیل منعقد گردید:

1-3- شماره تلفن همراه مندرج در این قرارداد و اقامتگاه قانونی طرفین، آدرس اعلامی در این قرارداد است و ملاک اعلام و ابلاغ خواهد بود. لازم به ذکر است طرفین صراحتا اعلام نمودند که دارای ثنا می‌باشند.

ماده دو- موضوع قرارداد

2-1- عبارت‌است از واگذاری منافع (امتیاز) …… متر مربع از اعیانی ساختمان با کاربری مسکونی (واحد شماره…..) بر روی ملک به پلاک‌های ثبتی تجمیع شده (لیست اسناد پیوست می‌باشد) و گواهی ساختمانی شهرداری به شماره 2148438/80 مورخ 01/03/1397 و واقع در طبقه اول از شش طبقه به نشانی مشهد، خیابان شهدای حج نبش حج 6 که در حال انجام مقدمات ساخت و مرحله طراحی معماری می‌باشد؛ در ازای پرداخت کل ثمن معامله به‌شرح ماده سه این قرارداد از سوی خریدار به صورت پیش‌فروش در بازه زمانی مندرج در ماده چهار از تاریخ انعقاد قرارداد با امکان واگذاری به شرکت از سوی خریدار و تضمین بازخرید از سوی شرکت به‌شرح بند 2-5 این قرارداد. طرفین نسبت به موضوع معامله علم و اطلاع کافی و وافی دارند.

2-2- هدف از این قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت در طرح برج مسکونی انتخاب با قصد انتفاع می‌باشد.

2-3- ساختمان در حال ساخت پس از بهره‌برداری دارای خدمات رزیدنس هتل می‌باشد.

 

ماده سه- مبلغ قرارداد

3-1- مبلغ کل قرارداد عبارت است از (به حروف) ……. ریال معادل (به حروف) ……. تومان به قرار هر متر مربع (به حروف) …….. ریال معادل (به حروف) ……….. تومان که به شرح ذیل پرداخت می‌گردد.

– مبلغ ……. ریال نقدا واریز به شماره شبای IR290210000001000183654515  پست بانک به نام شرکت بین‌المللی و توسعه سرمایه‌گذاری ساختمان انتخاب

– مبلغ ………………… ریال طی یک فقره چک به شماره ……………. مورخ …………..

– مبلغ ………………… ریال طی یک فقره چک به شماره…………….. مورخ …………..

– مبلغ ………………… ریال طی یک فقره چک به شماره …………….. مورخ ………….

3-2- در صورت عدم پرداخت تمام یا بخشی از ثمن این قرارداد، شرکت حق اعمال فسخ معامله بدون مراجعه به مراجع قضایی و هیات داوری و انجام هرگونه تشریفات و صرفا با ارسال نامه اعلام فسخ را خواهد داشت.

 

ماده چهار- مدت قرارداد

با توجه به پیش‌بینی مدت زمان ساخت و بهره‌برداری، حداکثر مدت این قرارداد 36 ماه خواهد بود. تاخیرات مجاز قراردادی و فورس ماژور و … به مدت مذکور افزوده خواهد شد.

 

ماده پنج- تعهدات طرفین و شرایط قرارداد

5-1- شرکت متعهد می‌گردد کلیه اقدامات قانونی و فنی و ضوابط و مقررات و نظامات دولتی و آئین‌نامه‌های مربوطه را رعایت نماید و مجوز‌های لازم را اخذ نماید.

5-2- چنانچه پس از انعقاد قرارداد و قبل از پایان مدت قرارداد، خریدار بنا به هر دلیلی تصمیم به انصراف از قرارداد کند، باید موضوع را کتبا به شرکت اعلام نماید. شرکت حداکثر ظرف دو ماه برابر نرخ اعلامی در جدول زیر بازخرید امتیاز را تضمین نموده و مبلغ بازخرید را به شماره شبای …………………… ………. به نام خریدار نزد بانک ………………….. واریز می‌نماید.

ردیف

شرح

نرخ سالیانه

1

از شش ماه پس از قرارداد تا 12 ماه

25%

2

از 13 ماه پس از قرارداد تا 24 ماه

28%

3

از 25 ماه پس از قرارداد تا 36 ماه

30%

4

پس از پایان دوره سه ساله (پایان قرارداد)

30%

*جدول تضمین بازخرید امتیاز

5-2-1- چنانچه پس از اعلام تمایل کتبی خریدار به شرکت مبنی بر فروش یا بازخرید، خریدار از واگذاری به هر دلیلی منصرف شود، این انصراف منشا اثر نخواهد بود مگر با جلب رضایت و موافقت شرکت.

5-2-2- خریدار زودتر از شش ماه نمی‌تواند تقاضای بازخرید امتیاز را از شرکت نماید و باید تقاضای خود را حداقل سه ماه قبل تسلیم نماید. شرکت مکلف است بدوا ظرف سه ماه اقدام و امتیاز را در معرض فروش به قیمت روز قرار دهد و چنانچه به فروش نرسید برابر جدول فوق بازخرید نماید.

5-3- خریدار مسئولیتی در قبال خسارات، ورشکستگی، زیان، قصور و تقصیر، تخلف در ساخت، بیمه، مسئولیت مدنی و کیفری و… شرکت نداشته و نخواهد داشت و بالتبع هیچ‌گونه دخالتی هم در طرح‌ها، نقشه‌ها، معماری داخلی و خارجی، مصالح، مجوزها، اجرا و … هم ندارد.

5-4- خریدار صرفا در سود و ارزش افزوده و… شریک بوده و نسبت به زیان یا سایر موارد منفی، هیچگونه مسئولیتی نداشته و ندارد.

5-5- پس از پایان و تکمیل پروژه یا اتمام مدت قرارداد در صورتی که متراژ خریداری شده توسط خریدار معادل یک واحد کامل باشد، شرکت مکلف به تحویل آپارتمان و انتقال اسناد رسمی برابر این قرارداد می‌باشد. در صورتی‌که متراژ خریداری شده، تکافوی مساحت کامل یک واحد را نکرده و یا مازاد از یک واحد باشد، نسبت به کسری یا مازاد خریدار اختیار فروش (توسط خودش یا شرکت) بر مبنای قیمت روز به غیر را دارد و در هر صورت ظرف مدت سه ماه از تاریخ اعلامی از سوی خریدار یا شرکت، چنانچه خریداری پیدا نشود و متراژ برای تکمیل مساحت یک واحد به هر نحوی اعم از خرید یکی از خریداران یا توافق خریداران تکمیل نگردد، کل واحد برای فروش به عموم عرضه خواهد شد و در صورت عدم فروش، شرکت بازخرید خواهد نمود.

تبصره:در صورتی که قیمت روز فروش از9/1برابر قیمت خرید پایین تر باشد،شرکت متعهد به بازخرید بر اساس نرخ 9/1برابر قیمت خریداری شده می باشد.

5-5-1- در مرحله اول اولویت خرید مابقی متراژ واحد تا تکمیل واحد برای خریداری است که بیشترین قیمت را اعلام نماید. برگزاری جلسه فروش مابین خریداران بوسیله فراخوان توسط معاونت فروش انجام می‌شود که تاریخ و ساعت و مکان یک هفته قبل از برگزاری جلسه بوسیله پیامک یا نامه ابلاغ خواهد شد. محل جلسه به تشخیص معاونت فروش در اصفهان یا مشهد خواهد بود. عدم حضور در جلسه و یا عدم معرفی نماینده رسمی از سوی خریدار به منزله انصراف از خرید و اعلام تمایل به فروش برابر صورتجلسه فروش مذکور یا تمکین به تصمیم معاونت فروش خواهد بود. سپس در مرحله دوم و در صورت عدم حصول نتیجه در مرحله اول، شرکت کل متراژ واحد را برای عموم از طریق درج در سایت شرکت و … عرضه می‌نماید. چنانچه ظرف مدت 3 ماه خریداری برابر قیمت اعلامی معاونت فروش پیدا نشود، شرکت برابر قیمت اعلامی معاونت فروش بازخرید خواهد نمود. در صورت عدم توافق و اختلاف خریداران در قیمت اعلامی معاونت فروش، معترض یا معترضین به قیمت ظرف یک هفته از تاریخ اعلام قیمت از سوی معاونت فروش، هر کدام بیشترین قیمت را به صورت کتبی اعلام نمودند اولویت خرید دارند. در غیر اینصورت موضوع تعیین قیمت با درخواست از رئیس کانون کارشناسان استان خراسان رضوی و ارجاع ایشان به احدی از کارشناسان و تعیین قیمت از سوی کارشناس تعینی مشخص خواهد شد. خریداران بدینوسیله حق هر اعتراض به نظر کارشناس در خصوص قیمت تعیینی را از خود سلب و ساقط نموده و می‌نمایند و شرکت در این خصوص از خریدار وکالت بلاعزل دارد.

5-6- خریدار در هر مرحله پس از انعقاد قرارداد، قادر به واگذاری تمام یا بخشی از امتیاز خود خواهد بود و در صورت درخواست کتبی خریدار، شرکت مکلف به صدور برگ واگذاری جدید به هر شخصی که خریدار معرفی می‌نماید، می‌باشد.

5-6-1- در صورتیکه خریدار در هر زمان تمایل به واگذاری و یا انتقال بخشی یا تمام امتیاز حاصله از این قرارداد را داشته باشد مکلف است شرکت را مطلع سازد و در این‌صورت شرکت با درخواست کتبی خریدار برگ واگذاری جدید صادر خواهد کرد. در غیر این صورت شرکت مسئولیتی در قبال اشخاص ثالث نخواهد داشت.

5-6-2- صدور برگ واگذاری جدید مستلزم هزینه‌ای برابر یک درصد از میزان سهم واگذار شده خواهد بود.

5-7- چنانچه هر یک از مفاد این قرارداد به دلیل مخالفت با قوانین و مقررات یا مغایرت با ماهیت قرارداد، باطل یا از درجه اعتبار ساقط گردد، هیچگونه تاثیری بر کلیت قرارداد و سایر مفاد و شرایط قرارداد نخواهد داشت و آنگونه فرض می‌شود که بند یا مفاد قسمت باطل از ابتدا در قرارداد گنجانده نشده و در قلمروی قصد مشترک طرفین واقع نگردیده است. لذا سایر مفاد و بندهای قرارداد معتبر، نافذ و لازم الاجرا خواهد بود.

5-8- طرفین کلیه خیارات احتمالی از جمله خیار غبن فاحش یا افحش و حقوق ناشی از آن را با رضایت کامل از خود سلب و اسقاط نمودند.

ماده شش- داوری

6-1- طرفین قرارداد موافقت کردند کلیه اختلافات و دعاوی راجع به این قرارداد و یا ناشی از آن از جمله انعقاد، اعتبار، نقض، تفسیر یا اجرای آن چه در مدت اعتبار قرارداد یا پس از خاتمه قرارداد رخ دهد را از طریق هیات داوری حل و فصل نمایند. رای هیات داوری قطعی و لازم الاجرا است.

6-2- هیات داوری متشکل از داور اختصاصی شرکت (معاون فروش شرکت یا نماینده معاونت فروش) و داور اختصاصی خریدار و داور مرضی الطرفین (نماینده واحد حقوقی شرکت) که ریاست هیات داوری را نیز بر عهده دارد، می‌باشد.

6-3- در صورت امتناع یکی از طرفین در معرفی داور اختصاصی، مطابق ماده 459 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اقدام و داور اختصاصی طرف ممتنع توسط دادگاه تعیین خواهد شد.

6-4- این شرط داوری، موافقتنامه‌ای مستقل از قرارداد اصلی بوده و تحت هر شرایطی از قبیل بطلان، ابطال، انفساخ و خاتمه قرارداد برای طرفین و قائم‌مقام قانونی آنها معتبر و لازم الاجرا است.

6-5- قانون حاکم بر قرارداد قانون ایران و زبان داوری فارسی است. مقر داوری شهر اصفهان و دادگاه صالح، دادگاه‌های شهرستان اصفهان خواهد بود.

ماده هفت- نسخ قرارداد

7-1- این قرارداد در هفت ماده و در صحت و سلامت کامل طرفین و در تاریخ    /     /0214 در سه نسخه در دفتر شرکت واقع در شهرستان اصفهان تنظیم، امضا و مبادله گردید.

7-2- هر سه نسخه دارای حکم واحد و یکسان می‌باشد و طرفین و وارث و قائم‌مقام قانونی آنان ملزم به رعایت مفاد آن می‌باشند.

پلاک های ثبتی تجمیع شده

مفروض

فرعی

اصلی

پلاک

4

19

1391

1

4

5

1391

2

1

1602

3

1

1392

4

10

1602

5

16

1391

6

1

1386

7

2

1392

8

1

1400

9

3

6

1391

10

1

1387

11

1

1393

12

1

1389

13

20

1391

14

2

1396

15

7

1391

16

0

1395

17

2

1391

18

6

1386

19

18

1391

20

17

1391

21

6

1393

22

2

1387

23

0

1603

24

0

1601

25

0

1394

26

1

1387

27

2

1392

28

2

1396

29

 

*تمامی پلاک های فوق در ناحیه 1 و بخش 2 قرار دارند.