جلسه روند پیشرفت پروژه ساختمانی کوثر و ولایت

جلسه پیگیری روند پیشرفت پروژه ساختمانی کوثر و ولایت

جلسه هیئت مدیره و جلسه بررسی پتروشیمی دالاهو

جلسه بررسی پروژه کوثر و ولایت و هتل مشهد

آیین افتتاح رسمی فاز اول مهمانسرای گلستان