نوشته‌ها

جلسه بررسی کسب و کار و استراتژی هلدینگ ساختمانی انتخاب

جلسه هیئت مدیره هلدینگ ساختمانی با جمعی از مدیران گروه صنعتی انتخاب